Desktop streaming

Potřeboval jsem rychle vystreamovat svůj desktop, tak aby byl prohližitelný na ostatních PC + ideálně STB. Nakonec jsem použil:

ffmpeg -f x11grab -y -r 25 -s 1280x720 -i :0.0+0,40 -vcodec mpeg2video -b 16M -an -f mpegts - | socat -b1024 - UDP4-DATAGRAM:239.194.40.11:1234,ip-multicast-ttl=10