First page Back Continue Last page Overview Image

Technika pětilístku Steelová, J. L.,Meredith. K.S., Temple, CH., Walter, S. Rozvíjení kritického myšlení. Praha, Nadace Open Society Fund, 1977